بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران - بلوار آفریقا - خیابان گل آذین - پلاک23 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران * تهران - بلوار آفریقا - خیابان گل آذین - پلاک23 86791143 خانم شیروانی
2 شیراز ** شیراز - ابتدای بلوار چمران - جنب بانک صادرات - ساختمان آریا -طبقه دوم - واحد چهارم 07136291168 خانم وزیرزاده
3 مشهد *** مشهد خیابان شهید منتظری - نبش منتظری 7 ساختمان ساپکو طبقه دوم - واحد ششم 05138454375 آقای نامدار
4 قزوین **** قزوین - خیابان فلسطین شرقی - خیابان خیام شمالی - ساختمان تعاونی اعتبار ثامن - طبقه سوم - واحد چهار 02833358819 خانم آزادی
5 کیش ***** جزیره کیش - میدان امیرکبیر - برج مالی انا - طبقه 2 07644422779 خانم ناجی