لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نوين پايدار
کسب رتبه نخست صندوق مشترک نوین پایدار
بر اساس گزارش مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار طی ۳ ماه ۶ ماه ا ...
ادامه ...

صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نوين پايدار در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢٦/١٢/١٣٨٨
مدیر صندوق : كارگزاري تامين سرمايه نوين
متولی صندوق : موسسه حسابرسي خبره
ضامن نقد شوندگي : كارگزاري تامين سرمايه نوين
ضامن سود آوري : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : احمد کوچکي
حسابرس : مؤسسه حسابرسي كاربرد ارقام
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٣٠/٠٤/١٣٩٣)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٧٤,٠٥٦,٩٨٧,٨٠٨
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٥,٤٠٢,٩٤٩
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٥,٣١٩,٠٤٠
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٥,٣١٩,٠٤٠
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ١٣,٩٢٣
بازده هفتگي ساده: % ٢
بازده ماهانه ساده: % ٣.٣٥
 
 
FusionCharts.
FusionCharts.