لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نوين پايدار
کسب رتبه نخست صندوق مشترک نوین پایدار
بر اساس گزارش مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین پایدار طی ۳ ماه ۶ ماه ا ...
ادامه ...

صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نوين پايدار در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢٦/١٢/١٣٨٨
مدیر صندوق : كارگزاري تامين سرمايه نوين
متولی صندوق : موسسه حسابرسي خبره
ضامن نقد شوندگي : كارگزاري تامين سرمايه نوين
ضامن سود آوري : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : احمد کوچکي
حسابرس : مؤسسه حسابرسي كاربرد ارقام
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٢/٠٢/١٣٩٣)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٩٦,١١٧,٦٢٢,٦٥٣
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٥,٤٧٩,٠٨٥
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٥,٣٩٩,٥٦٣
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٥,٣٩٩,٥٦٣
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ١٧,٨٠١
بازده هفتگي ساده: % ١.٢١
بازده ماهانه ساده: % -٥.٣٢
 
 
FusionCharts.
FusionCharts.